Varje månad riktar vi strålkastarljuset mot en av de många ledare som vi inspireras av. Konceptet kallar vi för PRO TEMPORE Spotlight, och den här gången är det Jonatan Fors, Group CFO på Stena Trade & Industry som står i fokus!

Hur har din karriärresa sett ut fram till idag och var befinner du dig just nu? 
Min personlighet är nog ganska präglad av en stor nyfikenhet för affären, vilka drivkrafter som finns, och utvecklingspotential kopplat till detta. Ett väl använt uttryck sista åren är disruptiv innovation, vilket nog reflekterar väl i hur jag som person brukar resonera. Det var just detta som fick mig, att för nu 17 år sedan, hoppa på en spännande trainee-satsning hos Stena Metall, där vår egentliga plan var en roll inom sälj och trading. Under mitt första år fick jag dock upp ögonen för mekanismerna bakom bolagstyrning, och då framförallt hur en controller-position med verkligt affärsfokus kunde få vara med och bidra i affärsutveckling, vilket resulterade i en annan karriärsväg.

Min resa inom Stena har varit väldigt bred, där jag tacksamt fått möjligheten att inneha roller som controller, affärsutvecklare, regionchef, controllerchef, ekonomichef, vVD, och nu de sista åren rollen som CIO och CFO för såväl bolag som företagsgrupp. Det jag tror varit största drivkraften under åren är nyfikenhet på att förstå affären primärt (istället för strukturen primärt) och förhoppningsvis försökt hålla en relativt öppen och ödmjuk approach till detta.

Vad ligger högt på din agenda just nu?
Som för så många andra så har de senaste åren präglats av en ganska omvälvande utveckling i omvärlden, först en pandemi, och senaste året ett krig och oroande inflationsutveckling. Något som utmanar såväl globaliseringens struktur, ledtider, transporter, och inte minst ger volatil marknadsutveckling. För oss är det naturligtvis viktigt att förstå och kontrollera hur vi hanterar risker kopplat till detta, men även se möjligheter, och framförallt hur vi säkerställer vårt kundlöfte och inte tummar på kvaliteten.

Vi har även ett stort fokus på vår resa inom People and Culture. Obeaktat hur väl vi tar fram planer och strategier, uppföljningstrukturer, så gäller det att ha rätt förmågor som krävs för att exekvera. Ett av våra ledord är ”Care”, och en kritisk framgångsfaktor är att attrahera rätt talang och skapa en miljö att trivas och utvecklas i. Parallellt med detta, så tittar vi även motsvarande när det gäller att attrahera och utveckla nya affärsidéer kopplat till hållbarhet. Vår verksamhet ligger rätt i tiden, och vi kan med stolthet säga att vi jobbar med hållbarhet på riktigt och som kärnan i vår affärsidé. Det kommer väldigt mycket härliga och spännande idéer och startups, där vi tror att Stena kan, direkt eller indirekt, vara med i utvecklingen av sådana idéer.

Vilken typ av ledare strävar du efter att vara och vem inspirerar?
Då min personlighet präglas av nyfikenhet så vill jag gärna uppfattas som en närvarande ledare, någon med högt i tak med gemensamt förtroende och respekt för varandra. Att respektera olikheter hos individer i en grupp, och se det som en styrka tror jag väldigt starkt på. Jag reflekterar ofta över detta, säkert med blandad framgång förvisso. Att dessutom hämta inspiration från andra sammanhang är fantastiskt. Inte minst familjesammanhang där tydlighet, enkelhet och mottaglighet varit viktiga komponenter i vår familj. Min fru inspirerar när det gäller tålamod, min nuvarande chef när det gäller beslutsamhet samt entreprenörer i form av Steve Jobs och Elon Musk när det gäller såväl envishet, tydlighet och tro på sin sak.

Vad har du för erfarenhet av PRO TEMPORE? 
Hos oss på Stena har vi en stark kultur präglad av delegerat affärsmannaskap. Det kräver att medarbetare kan jobba kommunikativt och med en flexibel approach. Just detta är något som varit väldigt positivt i både dialogen med PRO TEMPORE och de konsulter vi haft hos oss. Min bild, rätt eller fel, är att det finns många individer med rätt kompetens. Men förmågan att som konsult snabbt kunna hantera relationer, omgivningar etc är mycket svårare att åstadkomma på kort tid. Dvs förmågan att kunna navigera i en organisation, kommunikativ förmåga och konvertera detta till konkreta åtgärdsplaner. Detta har verkligen varit en positiv upplevelse.

Vem är Jonatan?

Aktuell som: Group CFO på Stena Trade & Industry

Utanför jobbet: Min största energikälla är familjen. Att spela golf eller ta en tur på havet är kontraster som även fyller på energidepåerna.

Har du också något inspirerande att berätta om? Hör av dig till oss!


PRO TEMPORE Spotlight i din mailbox?

Fyll i dina uppgifter här, så håller vi dig uppdaterad!