VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder tillfällig kvalificerad resursförstärkning, så kallat interim, inom ekonomi i alla olika branscher i roller såsom:

 • Controller – både business och financial
 • Redovisningsansvarig
 • CFO / Ekonomichef
 • Redovisningsekonomer i olika nivåer
 • Koncernredovisningsansvarig
 • Robotics och processautomatisering
 • Hållbarhetsrapportering, läs mer här
 • Projektstöd, t.ex. ERP / BI implementeringar, bokslutsoptimering, processkartläggingar, etc.

Ett urval av nyligen tillsatta uppdrag:

 • CFO - ...till ett växande distributionsbolag. Fokus på att säkerställa ekonomiska processer inkl effektivisera och säkerställa kvalitet. Även arbeta med att ta fram nya modeller för likviditetsuppföljning och prognostisering samt hantera investerings- och projektkalkyler.
 • Head of Business Control - ...till ett internationellt tillverkande bolag med fokus på strategi, implementation av diverse affärsrelaterade initiativ. Agera affärspartner till CFO och VD genom att leverera insikter, analyser och rekommendationer om koncernens finansiella resultat.
 • Financial Controller - ...till en internationell börsnoterad koncern. Ansvar för analys, uppföljning och månadsrapportering. Rollen innefattar även att utveckla dataanalyser och sätta nya arbetssätt i integrationen efter ett större förvärv.
 • Group Financial Controller - ...till ett internationellt fastighetsbolag. Rollen ansvarar för konsolidering och säkerställande av koncernens resultat och balans. Arbete i AARO med systemägarskap. Stort fokus på att fortsätta arbetet med att hitta agila och effektiva arbetssätt och verktyg.
 • Exelmodellering - Förbättring och effektivisering av koncernens kvartalsrapportering och konsolidering. Projektet innefattar även att sätta upp en budgetmodell för kommande år för koncernens olika verksamheter samt integrera modellerna med koncernens ERP system.
 • Ekonomichef - ...till ett mindre med globalt P/E ägt producerande bolag. Fokus på bokslut, rapportering, budget och prognos, effektiviseringsprojekt samt löpande affärssupport till ledning och styrelse.

VILKA ÄR VI?

PRO TEMPORE – som betyder interim på latin – är en byrå som arbetar med att tillsätta kvalificerade ekonomer i tillfälliga roller. Vi erbjuder både egna fast anställda konsulter samt ett gediget nätverk av associerade ekonomikonsulter som vi proaktivt ”för-screenat”. Att alltid tänka långsiktigt kring våra relationer, både med kunder såsom våra konsulter, ser vi som en självklarhet.

Våra konsultuppdrag och partnerskap präglas av personligt engagemang, effektiva matchningar och tydliga förväntningar.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men vårt nätverk tillåter oss att jobba med kunder i hela Sverige och norra Europa.

PERSONLIGT ENGAGEMANG

När du kontaktar oss är det samma kontaktperson från början till slut. Ingen information tappas på vägen och den som driver din förfrågan har både stort nätverk, gedigen ekonomierfarenhet och lång erfarenhet av att tillsätta ekonomer i kvalificerade roller.

EFFEKTIVA MATCHNINGAR

Våra interna processer tillåter oss att vända tillbaka inom 48 timmar med alternativ på passande interimskonsulter. Vi skalar bort det som inte bidrar för att effektivt nå kundens behov. Det gör att vi kan hålla rätt fokus.

TYDLIGA FÖRVÄNTNINGAR

Vi vet att de uppdrag som löper smidigast från dag ett är de med uttalade ömsesidiga förväntningar. Då blir det också lättare att vara flexibel under uppdragets gång samt att det blir roligare att göra affärer!

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS