VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder tillfällig kvalificerad resursförstärkning, så kallat interim, inom ekonomi i alla olika branscher i roller såsom:

 • Controller – både business och financial
 • Redovisningsansvarig
 • CFO / Ekonomichef
 • Redovisningsekonomer i olika nivåer
 • Koncernredovisningsansvarig
 • Robotics och processautomatisering
 • Hållbarhetsrapportering, läs mer här
 • Projektstöd, t.ex. ERP / BI implementeringar, bokslutsoptimering, processkartläggingar, etc.

Ett urval av nyligen tillsatta uppdrag:

 • Redovisningschef till ett stort e-handelsbolag. Ledare för ett Redovisningsteam på 12 personer och ansvar för månads- och årsbokslut i samarbete med sitt team. Involverad i implementering av nytt ERP.
 • Business Controller till IT konsultbolag. Stötta bolaget i en scale-up fas där fokus kommer ligga i att sätta upp skalbara och effektiva processer inom budget och forecast samt en korrekt och relevant uppföljning.
 • Projektledare till ett internationellt fastighetsbolag. Driva arbetet kring en ERP implementering utifrån det finansiella perspektivet.
 • Senior Accountant till ett bolag inom fordonsindustrin. Säkra upp bokslut och rapportering i en av koncernens utländska verksamheter. Vid sidan av bokslutsarbetet ligger tonvikt på att utveckla och förbättra processer.
 • Redovisningsprojekt i samband med en bolagisering av ett affärsområde inom en stor svensk koncern. Ansvar för att sätta processer och förbereda för linjeverksamhet samt stötta kring implementation av nytt affärssystem.
 • Sr Business Controller till ett dotterbolag i en större global koncern. Fokus på rullande forecast, business partnering till funktionerna och generell OPEX controlling. Flera IT-relaterade projekt i pipen.

VILKA ÄR VI?

PRO TEMPORE – som betyder interim på latin – är en byrå som arbetar med att tillsätta kvalificerade ekonomer i tillfälliga roller. Vi erbjuder både egna fast anställda konsulter samt ett gediget nätverk av associerade ekonomikonsulter som vi proaktivt ”för-screenat”. Att alltid tänka långsiktigt kring våra relationer, både med kunder såsom våra konsulter, ser vi som en självklarhet.

Våra konsultuppdrag och partnerskap präglas av personligt engagemang, effektiva matchningar och tydliga förväntningar.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men vårt nätverk tillåter oss att jobba med kunder i hela Sverige och norra Europa.

PERSONLIGT ENGAGEMANG

När du kontaktar oss är det samma kontaktperson från början till slut. Ingen information tappas på vägen och den som driver din förfrågan har både stort nätverk, gedigen ekonomierfarenhet och lång erfarenhet av att tillsätta ekonomer i kvalificerade roller.

EFFEKTIVA MATCHNINGAR

Våra interna processer tillåter oss att vända tillbaka inom 48 timmar med alternativ på passande interimskonsulter. Vi skalar bort det som inte bidrar för att effektivt nå kundens behov. Det gör att vi kan hålla rätt fokus.

TYDLIGA FÖRVÄNTNINGAR

Vi vet att de uppdrag som löper smidigast från dag ett är de med uttalade ömsesidiga förväntningar. Då blir det också lättare att vara flexibel under uppdragets gång samt att det blir roligare att göra affärer!

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS