VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder tillfällig kvalificerad resursförstärkning, så kallat interim, inom ekonomi i alla olika branscher i roller såsom:

  • Controller – både business och financial
  • Redovisningsansvarig
  • CFO / Ekonomichef
  • Redovisningsekonomer i olika nivåer
  • Koncernredovisningsansvarig
  • Robotics och processautomatisering, via vårt separata affärsområde PROVEHO, läs mer här
  • Specialiststöd fokuserat på den finansiella sektorn
  • Projektstöd, t.ex. ERP / BI implementeringar, bokslutsoptimering, processkartläggingar, etc.

VILKA ÄR VI?

PRO TEMPORE – som betyder interim på latin – är en byrå som arbetar med att tillsätta kvalificerade ekonomer i tillfälliga roller. Vi erbjuder både egna fast anställda konsulter samt ett gediget nätverk av associerade ekonomikonsulter som vi proaktivt ”för-screenat”. Att alltid tänka långsiktigt kring våra relationer, både med kunder såsom våra konsulter, ser vi som en självklarhet.

Våra konsultuppdrag och partnerskap präglas av personligt engagemang, effektiva matchningar och tydliga förväntningar.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men vårt nätverk tillåter oss att jobba med kunder i hela Sverige och norra Europa.

PERSONLIGT ENGAGEMANG

När du kontaktar oss är det samma kontaktperson från början till slut. Ingen information tappas på vägen och den som driver din förfrågan har både stort nätverk, gedigen ekonomierfarenhet och lång erfarenhet av att tillsätta ekonomer i kvalificerade roller.

EFFEKTIVA MATCHNINGAR

Våra interna processer tillåter oss att vända tillbaka inom 48 timmar med alternativ på passande interimskonsulter. Vi skalar bort det som inte bidrar för att effektivt nå kundens behov. Det gör att vi kan hålla rätt fokus.

TYDLIGA FÖRVÄNTNINGAR

Vi vet att de uppdrag som löper smidigast från dag ett är de med uttalade ömsesidiga förväntningar. Då blir det också lättare att vara flexibel under uppdragets gång samt att det blir roligare att göra affärer!

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS