Vi är så glada över att idag välkomna Oliver till oss på PRO TEMPORE.

Oliver har under de sex senaste åren arbetat som redovisningskonsult på en redovisnings- och revisionsbyrå. Genom uppgifter som redovisning, månads- och årsbokslut, årsredovisningar, deklarationer, kvartalsrapporter, moms och likviditetsrapporter har han skaffat sig en bred kompetens inom redovisning och finansiell rapportering. Oliver har främst arbetat mot små och medelstora, privatägda bolag men har också stöttat dotterbolag till internationellt börsnoterade bolag. Analys och implementation av nya processer för att förbättra och förenkla de ekonomiska flödena är något Oliver ser som både ett stort intresse och som sin styrka.

Oliver är en oerhört dedikerad person som lyser lojalitet och ansvarskänsla. Som kollega är han en trygg och hjälpsam person som man gärna vänder sig till om man fastnar på en uppgift. Oliver är nu redo att ta sig an nya utmaningar där han kan skapa värde för organisationer och fortsätta utveckla sin kompetens inom ekonomifunktionen.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Oliver och följa hans resa med oss på PRO TEMPORE.