Idag hälsar vi Mattias varmt välkommen till oss på PRO TEMPORE!

Mattias inledde sin karriär inom Big 4 där han arbetade med revision i olika typer av bolag, alltifrån små ägarledda till större koncerner. Rollen som revisor har i huvudsak inneburit granskning av finansiell information i samband med års- och kvartalsbokslut, kartläggning och granskning av interna processer, men också planering av revisionsprocessen i stort. Han är därigenom van vid såväl analysarbete och redovisningstekniska frågor som projektledning och koordinering.

Nu senast kommer Mattias från en roll som Financial Controller där han fått möjlighet att komplettera sin kunskap inom revision med det praktiska arbetet kopplat till bokslut och rapportering samt uppföljning och prognos. Han har arbetat nära verksamheten med många olika kontaktytor i syfte att förbättra så väl processer som resultat.

Mattias är en nyfiken och social person som har nära till skratt. Hans personlighet är en av hans främsta styrkor tillsammans med förmågan att arbeta strukturerat och målinriktat med de arbetsuppgifter han ansvarar för. Mattias inleder sin karriär hos oss med att ta sig an en controllerroll i noterad miljö, där det just nu pågår en större förändringsresa och hans huvudsakliga uppgift blir att få arbetssätt och struktur på plats.

Vi är såklart väldigt glada för att Mattias väljer att ta sitt nästa steg i karriären tillsammans med oss och ser fram att få följa hans utveckling och resa framåt!