Vi utökar vårt erbjudande inom processautomatisering inom ekonomi med ännu en erfaren konsult. Välkommen Maria till oss!

Maria har erfarenhet från olika redovisnings- och controllerroller i stora internationella organisationer och har ofta tagit på sig ansvar relaterat till projektledning och processförbättringar. Hon blir ofta länken mellan ekonomi och andra funktioner såsom IT, logistik och management. Med ett otroligt analytiskt och nyfiket sinne i kombination med en bred kunskap inom redovisning och ekonomi ser Maria snabbt organisatoriska strukturer och processer och där förbättringar kan göras.

I sina tidigare roller har hon alltid arbetat med förbättringar, oavsett om det handlar om att ändra en process i den månatliga rapportering, skapa ett makro för att göra en uppgift i Excel automatisk eller implementera en gemensam medarbetardatabas. Hon har också varit en del av flera systemrelaterade förändringar, såsom förberedelser, processkartläggning, testning och implementering av SAP i ett stort internationellt företag och outsourcing av en finansfunktion till ett Shared Service Center utomlands.

Maria har nyligen certifierats i en robotprogramvara som kompletterar hennes redan starka processförbättringsfokus, och där vi hoppas hon kommer kunna göra rejäl nytta hos våra kunder (mer tid över, anyone?). Utöver Robotics så har hon också ett stort intresse för automatisering i Excel, samtidigt som hon tror på att använda redan befintliga system så mycket som möjligt.

Som person har Maria en positiv inställning, är lojal och är flexibel, både i sitt arbete och mot sina kollegor. Hon blir ofta den man går till med frågor, och även om hon inte vet svaret tar hon reda på det. En sann konsult, helt enkelt! Sen älskar hon utmaningar och då passar naturligtvis en konsultroll hos PRO TEMPORE perfekt.

Så gott att ha dig ombord Maria! Nu kör vi!