Idag har vi den stora glädjen att välkomna Astrid till PRO TEMPORE som Business Manager!

Astrid är en resultatinriktad och engagerad ekonom med mer än 10 års erfarenhet från seniora ledarroller inom ekonomifunktionen. Hennes erfarenhet gör att hon besitter god förståelse för samtliga processer och strävar kontinuerligt efter hög kvalitet och effektivitet i sina leveranser.

Astrid har sin bakgrund från Big 4 där hon startade sin karriär som revisor där hon fick en god grundläggande förståelse och etablerade ett starkt nätverk. Efter åren som revisor tog sig Astrid an rollen som ekonomichef på ett Investment Management bolag där hon hade det yttersta ansvaret för ekonomifunktionen inklusive bokslut, styrelse- och koncernrapportering, budget, forecast, processer och ledarskap. Ett omfattande byte av ekonomisystem leddes av Astrid samt etablering av dotterbolag i New York och London. Hennes senaste roll var som CFO på ett av Sveriges största (efter storbankerna) fondbolag, där hon var en uppskattad medlem i ledningsgruppen tillsammans med övriga beslutsfattare och utifrån det finansiella perspektivet stöttade bolagets agenda och strategi. Erfarenheten från styrelsearbete för fonderna i Luxemburg ger henne också ett bredare helhetsperspektiv på styrnings-, ägar- och regulatoriska frågor.

Styrkan som Business Manager ligger framförallt i hennes bredd, att snabbt förstå behov och att själv kunna sätta sig in i kundens situation och utmaning. Hon är framåtlutad och kommer alltid väl förberedd med genomtänkta lösningar. Hennes nyfikenhet och att på ett energifullt sätt kunna skapa goda samarbeten gör henne till en värdefull och väldigt kompetent kollega. Hon älskar att utmana – både sig själv och andra, men framförallt att se andra lyckas.

Vid sidan av arbetet har Astrid ett stort intresse för ett aktivt liv tillsammans med familj och vänner. Helger och lov spenderas gärna med familjen på en skidort eller på ett äventyr på sydligare breddgrader – gärna mot Sydamerika där hon har ett särskilt intresse för både den färgsprakande kulturen och språket.

Vi är så glada över att ha Astrid ombord hos oss på PRO TEMPORE! Varmt välkommen!