Denna vecka hälsar vi Caroline varmt välkommen tillbaka från föräldraledigheten!

Caroline tar sig nu an en ny roll hos oss som Business Manager och hon ser med glädje fram emot att förstärka både gamla och etablera nya kontakter.

Caroline har under sin karriär skapat sig en bred kunskap inom redovisning och finansiell rapportering, från så väl revision som operativa roller inom finansfunktionen. Caroline startade sin karriär som revisor inom Big 4 och har därefter fortsatt som redovisningschef innan hon startade som konsult på PRO TEMPORE.

Caroline drivs av att se människor utvecklas och må bra. I ledarroller har hon på ett framgångsrikt sätt arbetat med att utveckla sina medarbetare och bidragit till deras personliga och yrkesmässiga utveckling.

Carolines styrka i rollen som Business Manager är att hon har erfarenhet från båda sidor av affären, både som interimskonsult och som beställare av konsulttjänster. Hon älskar det personliga mötet och har förmågan att matcha rätt person med rätt roll. Genom sin bakgrund har hon byggt upp ett starkt kontaktnät och är en sann relationsbyggare som alltid vill överträffa förväntningarna i sin leverans.

Caroline sprider glädje och har ett högt engagemang i allt hon tar sig an! Nu kör vi, Caroline!