Varje månad riktar vi strålkastarljuset mot en av de många ledare som vi inspireras av. Konceptet kallar vi för PRO TEMPORE Spotlight, och den här gången får vi inspireras av Eva Marell, Chef Ekonomi & Hållbarhet på Länsförsäkringar Stockholm.

Hur har din karriärresa sett ut fram till idag, vad har varit dina viktigaste drivkrafter och var befinner du dig just nu?
Min resa har inte på något sätt varit spikrak mot ett utpekat mål utan snarare ganska brokig och formad av vad jag vid olika tillfällen i livet tyckt har varit roligt och meningsfullt. Idag kan jag skönja en viss röd tråd där analys, problemlösning och att på riktigt gå till botten med frågor har varit viktiga inslag längs vägen. Ibland har jag överarbetat mina arbetsuppgifter, det är en feedback jag fått genom åren, men det har också hjälpt mig att lyckas i mina uppdrag – först som affärscontroller och sedan affärsområdeschef på SBAB och sedan i uppdragen som Chef för Strategi & Planering, för Kommunikation & Hållbarhet och nu i min roll som CFO på Länsförsäkringar Stockholm. En annan röd tråd är att jag prioriterat uppdrag där jag får omge mig med kollegor som jag har kul med på dagarna – det är så viktigt för mig för att göra ett bra jobb.

Idag har jag ett väldigt roligt jobb med fantastiska kollegor där jag får kombinera de två områden som jag tycker är allra roligast – ekonomi och hållbarhet. Jag tror att fler bolag, liksom vi på Länsförsäkringar Stockholm, kommer att organisera hållbarhet tillsammans med ekonomi. Det blir nog en naturlig följd när kraven på hållbarhetsrapportering ökar samtidigt som det faktiska arbetet med att ställa om verksamheten till att bli mer hållbar, sker alltmer integrerat i bolagens kärnprocesser.

Vad ligger högt på din agenda just nu?
Förutom det uppenbara med att försöka förstå vad oron i vår omvärld med skenande energipriser och kraftigt stigande inflation kommer att innebära för våra kunder och för vår affär, så funderar jag alltid över hur vi kan vässa oss ytterligare för att driva vår verksamhet så effektivt som möjligt.

En annan fråga som är högt uppe på min agenda är hur vi ska hantera vår hållbarhetsdata framåt. Hållbarhetsdata inklusive klimatdata kommer snart att behöva hanteras på samma sätt som finansiell data – vara lika tillgänglig, lika aktuell och lika spårbar – och det är en stor förflyttning. Det här tycker jag är väldigt spännande eftersom det är först när vi har systematiserad och kvalitetssäkrad data på plats som vi på riktigt kan målsätta och följa upp vår långsiktiga förflyttning mot ett positivt avtryck.

Vad har du för erfarenhet av PRO TEMPORE? 
PRO TEMPORE har funnits med som experthjälp och en flexibel extraresurs när vi har haft behov av förstärkning oss inom områdena redovisning, myndighetsrapportering och hållbarhet.

Vad och / eller vem inspirerar dig?
Framförallt inspireras jag av personer med stort mod, hög ambition och som står upp för sig själva och sina medmänniskor. Ingen nämnd, ingen glömd.

Vem är Eva?

Aktuell som: Chef Ekonomi & Hållbarhet på Länsförsäkringar Stockholm

Utanför jobbet: Familj och vänner

Har du också något inspirerande att berätta om? Hör av dig till oss!


PRO TEMPORE Spotlight i din mailbox?

Fyll i dina uppgifter här, så håller vi dig uppdaterad!