Varje månad riktar vi strålkastarljuset mot en av de många ledare som vi inspireras av. Konceptet kallar vi för PRO TEMPORE Spotlight, och den här gången är det Tomas Falkner som står i fokus!

Tomas började som CFO för Bambora för två år sedan och ledde initialt ett ekonomiteam om 18 medarbetare. Efter att verksamheten gick över i ett integrationsarbete med koncernens nya ägaren, så har fokuset blivit att säkerställa en organisk tillväxt och effektivisera supportprocesserna som stöder kärnaffären.

Starten för Tomas karriär var inom revision, och därefter följde ett flertal bolag i olika branscher som alla kännetecknades av ett starkt behov av förändring. Antingen drivet av marknadskrafter, som bygg och fastighetskrisen eller M&A affärer med efterföljande behov av förändring. Payment Services, Bamboras bransch, kännetecknas av både en kraftig volymtillväxt, konsolidering och en snabb teknisk utveckling som skapar nya tjänster och möjligheter.

Vad driver dig i din roll som CFO?
Nyfikenhet på både människor och teknik. Människorna är det som gör jobbet roligt och skapar kraften till förändring och utveckling… och teknik för att det ger möjligheter till att skapa effektivitet. Jag drivs av tesen av ständiga förbättringar och att inte stanna upp. Att göra sitt eget bästa förväntar jag av både mig själv och av mina kollegor, medarbetare och chefer. När jag upplever det så blir jag lycklig!

Du har arbetat i många olika branscher, vad har du tagit med dig?
I grunden kan ekonomiprocesserna utformas standardiserat, genom att de yttre ramarna relativt ofta sätts av tillgängligt systemstöd. Det intressanta är hur dessa kan utvecklas och hur de kan stödja affärsmodellen för verksamheten. Det kräver ett engagemang ifrån oss alla inom Finans, men är också utmaningen som triggar ett ständigt lärande och utveckling av både oss som individer och finansfunktionen som helhet. Dvs att snabbt identifiera och förstå de specifika affärsdrivarna inom respektive bransch är superviktigt i att lyckas som ekonom.

Vad har du för erfarenhet av PRO TEMPORE?
Min erfarenhet av er är mycket god. I förändringsarbete uppkommer dels specifika projekt, men även i arbetstoppar så har PRO TEMPORE snabbt kunnat svara upp med rätt kompetenser. Vi föredrar att arbeta med backfills, dvs medarbetare som kan aktivt bidra och vara drivande i specifika projekt men även ta över arbetsuppgifter från den befintliga organisationen. PRO TEMPORE har framgångsrikt lyckats supportera med ett flertal medarbetare.

Fortsatt spännande möjligheter på Bambora genom Worldline koncernen. Berätta!
Bambora har fått förtroendet att leda massmarknadssegmentet globalt inom Worldline koncernen. Detta innebär att vi är inne ett förändringsarbete där vi vill skapa nästa nivå av synergier och effektivitet. En spännande resa där vi arbetar parallellt både internationellt/lokalt och tvärfunktionellt i projektorganisation. Med hjälp av Teams och Zoom så är detta möjligt och dessutom starkt utvecklande!

Vad och / eller vem inspirerar dig?
Bra fråga! Jag inspireras, eller får energi, av personer och en miljö som har utstrålar driv och entusiasm. Ledare med en klar och ambitiös vision och som ger sitt förtroende till medarbetare är nyckelkomponenter i byggandet av en framgångsrik kultur och ledarskap. Citatet “Culture eats strategy for breakfast” av Peter Drucker blir mer och mer insiktsfull i dagens sociala media landskap och är en förutsättning för lönsamhet.

Vem är Tomas?

Aktuell som: CFO på Bambora

Utanför jobbet: Familjen som i första rummet! Min dotter har precis börjat på gymnasiet vilken är en spännande fas i livet att följa som förälder. SUP och Wingsurfing, vilket är sjukt svårt men kul!

Har du också något inspirerande att berätta om? Hör av dig till oss!


PRO TEMPORE Spotlight i din mailbox?

Fyll i dina uppgifter här, så håller vi dig uppdaterad!