Varje månad riktar vi strålkastarljuset mot en av de många ledare som vi inspireras av. Konceptet kallar vi för PRO TEMPORE Spotlight, och den här gången är det Anders Biloch, Director Strategy & Business Development på Munters som står i fokus!

Hur har din karriärresa sett ut fram till idag?
När jag tänker igenom hur min karriär sett ut fram till nu så inser jag att mina erfarenheter är något spridda, och att det ur det perspektivet inte alltid varit en rak linje dit jag befinner mig idag. Jag har under större delen av min karriär arbetat på en konsultfirma och har via rotationsprogram, avdelningsbyten och utlåningar haft förmånen att få arbeta på i princip samtliga av firmans olika affärsområden. För att ge några exempel på hur det sett ut så har jag under perioder funnit mig själv i allt från att under dagliga stand-ups rapportera min framdrift i programmeringen av en virtuell robot till att tillsammans med regelverksdoktorer (ja, det finns sådana) analysera bankers efterlevnad av GDPR.

Jag är i grunden ekonom och det är härifrån jag har majoriteten av min erfarenhet, men utöver att förstå hur företag fungerar rent finansiellt så har jag i senare delen av min karriär också funnit mer drivkraft i att arbeta med de delar som driver verksamheten kommersiellt och operationellt. Med det perspektivet blir ett industribolag som Munters särskilt intressant, givet de utmaningar som kommer av att spela på en global marknad och samtidigt underhålla en komplex infrastruktur av tillverkning och leveranskedjor. Jag har förmånen att få arbeta med frågor och projekt som rör allt detta och trivs framförallt med att var dag verkligen inte är den andra lik.

Vad ligger högt på din agenda just nu?
Vi befinner oss just nu i en starkt expansiv fas och ser att efterfrågan på våra produkter i hög utsträckning drivs av våra kunders behov av mer energieffektiva och hållbara lösningar. Här har vi lyckats positionera oss väl och dessutom på marknader som gynnas av två starka megatrender: elektrifiering och digitalisering.

Vårt fokus just nu handlar om att maximera potentialen i detta, men samtidigt genomföra ett flertal strategiska förflyttningar i syfte att framtidssäkra vår verksamhet och göra den skalbar för snabb och lönsam tillväxt. För oss så innebär detta ett ökat fokus på att diversifiera vår kärnverksamhet till närliggande marknader där vi kan bli ledande, driva på innovation, digitalisering och modularisering av vår produktportfölj, optimera och expandera vår leverans- och tillverkningskedja samt att öka vår serviceverksamhet.

Detta gör vi också, precis som många andra bolag, i en omvärld som alltjämt präglas av osäkerhet och volatilitet, så det blir naturligtvis viktigt för oss att förstå hur vi navigerar i detta och tar tillvara på de möjligheter som vi ser, och samtidigt adresserar risken det medför.

Vad och vem inspirerar dig?
På jobbet inspireras jag av mina kollegor och många av de ledare jag arbetar med, och när jag känner att vi som team eller organisation drar åt samma håll. I min roll har jag förmånen att få arbeta i en multikulturell, global kontext och får mycket energi av de personer som utmanar med nya perspektiv och nya sätt att tänka.

Jag lägger också stort fokus på att aktivt expandera min mentala comfort zone. Jag drivs av att utveckla min förståelse för hur världen fungerar och vad som påverkar vår omgivning – här samlar jag mycket inspiration från Bill Gates, som inte bara har en intressant läslista utan också är en stor förebild för hur man får in mer läsning i vardagen.

Vad har du för erfarenhet av PRO TEMPORE?
Jag har mycket positiva erfarenheter och uppskattar att alltid få en snabb och personlig dialog. De konsulter vi har haft förmånen att få arbeta med har också varit outstanding.

Vem är Anders?

Aktuell som: Director Strategy & Business Development på Munters

Utanför jobbet: Just nu: bröllopsplanering! Energi får jag även av vänner, resor och att upptäcka en ny Barolo.

Har du också något inspirerande att berätta om? Hör av dig till oss!


Urval av nyligen tillsatta uppdrag

Projektledare Sustainability - projektledare till klassiskt börsnoterat industribolag. Ska projektleda arbetet kring Science based targets.

Senior Accountant - till ett av sveriges största fastighetsbolag. Ska ta sig an rollen som redovisningsansvarig men även arbeta med uppgifter relaterade till koncernredovisning.

Group Financial Controller - till ett internationellt bolag. Uppdraget innebär att stötta befintligt team med analys och rapportering samt driva förbättringsarbete och att sätta upp hållbara processer kopplat till managementrapporteringen för att säkerställa en ökad kvalitet.

Projektledare inom lageroptimering - till ett börsnoterat bolag. Ansvar för att kartlägga nuläge och implementera förbättringar för att uppnå lägre ledtider och en högre omsättningshastighet i bolagets lager.

Projektledare Intern Kontroll - Implementera riktlinjer och processer för ett internationellt bolags interna kontrollprocesser. Koncernen har producerande verksamhet där kontrollfunktioner ska sättas upp för respektive led för att sedan kunna utvärderas och förbättras.

CFO - Noterat globalt läkemedelsbolag med fokus på kapitalanskaffning och finansieringsstrategier.


PRO TEMPORE Spotlight i din mailbox?

Fyll i dina uppgifter här, så håller vi dig uppdaterad!