Vi är otroligt stolta att Neda nu blir en del av vårt starka team på PRO TEMPORE och hon blir ett riktigt fint komplement till vårt befintliga team. Hon kommer med sin bakgrund som revisor i kombination med sin bakgrund som process- och managementkonsult samt erfarenhet från operativa ekonomiroller väl till pass i ekonomifunktioner i förändring.

Hon är en snabb och effektiv person som drivs av att göra nytta och bidra med sin klarsynthet. Neda har arbetat mycket med analys av både siffror och data, internkontrollregelverk, identifiera gaps samt föreslå och implementera åtgärder för att höja nivån i den finansiella rapporteringen. Hon är även van vid att driva förbättringsprojekt med fokus på att effektivisera och höja kvaliteten i bokslut- och rapporteringsprocesser samt öka nyttjandegraden av befintliga ekonomisystem.

Neda är en teamplayer som gärna lyfter andra och finner glädje i att nå gemensamma mål. Hon är otroligt lätt att samarbeta med och har lämnat starkt avtryck hos sina tidigare kunder. Varmt välkommen till oss Neda!