Idag har vi glädjen att hälsa Julia välkommen till oss på PRO TEMPORE! Julia kommer axla rollen som Business Manager i Stockholm.

Julia har en bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap där hon har arbetat med flertalet olika organisationer i Sverige och internationellt, samtidigt som hon i sin ledarroll har skapat starka och framgångsrika team.

Hennes bakgrund har gett henne en god förståelse för kraften i bra samarbeten och att inte underskatta vad som krävs för att nå dit. Hon har en bred insikt i hur organisationer fungerar och är van vid att sätta sig in i kundens arbete och förstå vilka utmaningar och förväntningar som finns. Oavsett vilken organisation det handlar om är starka team otroligt kritiskt, och därmed varje individ. Bra kommunikation, lyhördhet och tydliga förväntningar är en stabil grund för en stark leverans.

Julias styrka i rollen som Business Manager är hennes driv för att skapa framgångsrika team och långsiktiga samarbeten. Hon har lätt för att förstå kundens olika behov och individers olika styrkor. Hon uppmuntrar både sig själv och andra till att gå utanför sin bekvämlighetszon och att tänka utanför ramarna för att hitta nya tillvägagångssätt och lösningar. På så vis utvecklas både individer och samarbeten till att överträffa förväntningar.

Välkommen till PRO TEMPORE gänget!