Välkommen Hanna till PRO TEMPORE!

Hanna började sin yrkesverksamma karriär inom Big 4 där hon arbetade med revision inom olika typer av bolag, alltifrån mindre ägarledda till större koncerner. Hon skapade sig en bred kunskap inom olika verksamheter genom att granska så väl interna processer som kvartalsrapporter och årsredovisning, agera projektledare samt coacha sina kollegor. Hanna har därefter axlat olika roller inom framför allt redovisning och financial controlling där hon i flera av rollerna även varit drivande i förbättring och effektivisering av processer och rutiner. Hon kommer närmast från en senior redovisningsroll där hon arbetat nära Finance Manager med månadsbokslut, analys, koncernkonsolidering och managementrapportering, men även varit en nyckelspelare för andra delar av organisationen.

Egenskaper som utmärker Hanna är framför allt hennes prestigelöshet och positiva inställning. Hon är en ansvarsfull person som med sin nyfikenhet och initiativförmåga är drivande i såväl sin yrkesroll som i det sociala.  Hon har lätt för att skapa förtroende och har genomgående varit väldigt uppskattad för sin omtänksamhet och varma personlighet.

Fritiden spenderar Hanna gärna med familj och vänner, lagar nya maträtter och just nu ligger stort fokus på att förbereda segelbåten för sjösättning inför den stundande säsongen.

I sitt första konsultuppdrag tar sig Hanna an en roll som Senior Accountant på ett bolag inom fordonsindustrin. Vi är så glada över att äntligen få ha Hanna som kollega och ser fram emot att följa hennes fortsatta utveckling tillsammans med våra kunder och kollegor på PRO TEMPORE!