Välkommen Fanny till oss på PRO TEMPORE!

Fanny har en bred bakgrund och kompetens både inom redovisning och controlling och kommer närmast från en koncern av mjukvarubolag där hon under sin tid vuxit i olika positioner. Hon har axlat olika roller från redovisningsekonom till redovisningsansvarig och koncerncontroller. Hon har även en hel del erfarenhet att, parallellt med det operativa arbetet, bygga upp och effektivisera en hel del processer kopplat till såväl redovisning och rapportering som budget och prognos. Hon har implementerat rutiner för månads-, kvartals- och årsbokslut i samtliga dotterbolag, och sett till att man har standardiserade processer. Hon har även utvecklat och implementerat en standard för prognosarbete i dotterbolagen och på gruppnivå.

Fanny är en positiv, nyfiken och snabblärd person som drivs av utmaningar. Hon trivs bra i miljöer där det händer mycket och där hon får möjlighet att vara med och driva projekt och förbättringar.

Vi är mycket glada över att Fanny nu väljer att fortsätta sin karriär tillsammans med oss på PRO TEMPORE. Det ska bli spännande att följa hennes resa och fortsatta utveckling som konsult hos oss!