Välkommen Lovisa till PRO TEMPORE!

Lovisa är en erfaren Controller med bred erfarenhet från både stora internationella koncerner och mindre tech start-ups. Genom sin erfarenhet inom både Business och Financial control har hon utvecklat en god förmåga att hantera olika processer och att arbeta med många kontaktytor och stakeholders både inom och utanför organisationen.

Lovisa har bland annat haft ansvar för forecasts och budgetering, kostnadskontroll, likviditetsprognoser, månatlig rapportering och försäljnings-KPI:er. I en av hennes roller i en stor global koncern har hon varit en viktig pusselbit i den globala implementeringen av ett globalt internkontroll-ramverk för att säkra processflöden och rapportering för företaget och dess dotterbolag. Med sin förmåga att optimera och förbättra ekonomiska rutiner samt sin snabba anpassningsförmåga blir hon snabbt en värdefull tillgång hos våra kunder.

Tidigare kollegor beskriver Lovisa som ödmjuk, pådrivande och ansvarsfull. Hon sätter sig in i det mesta med kvalitet och navigerar smidigt även i de mest komplexa situationer. På senare tid har Lovisa också upptäckt skidåkningen och tar gärna tillfället i akt att njuta av några svängar i backen tillsammans med vänner och familj.

I sitt första konsultuppdrag tar sig Lovisa an rollen som senior Business Controller i ett globalt spelbolag.

Vi ser fram emot att ha Lovisa med oss på den fortsatta resan!

Interimkonsult PRO TEMPORE