Det är med stor glädje vi välkomnar Linda till PRO TEMPORE idag!

Linda inledde sin karriär som revisor inom Big 4 där hon fick insyn i processer och rutiner hos en stor mängd bolag verksamma inom olika branscher och i varierande storlek. Rollen innebar i huvudsak granskning av finansiell information i samband med års- och kvartalsbokslut samt kartläggning och granskning av interna processer, men också projektledning av revisionen som helhet och coaching av mer juniora kollegor.

Linda kommer närmast från en roll som Redovisningsansvarig på ett större e-handelsbolag, en självständig roll där hon fått möjlighet att komplettera sin kunskap från revision med det praktiska arbetet kopplat till bokslut och rapportering men även hanterat budget och prognosarbete i snabbfotad och händelserik miljö.

Egenskaper som utmärker Linda är framför allt hennes positiva mindset och höga ambitionsnivå. Hon är en ansvarsfull person med hög arbetsmoral som alltid är mån om att hålla god kvalitet i det hon lämnar ifrån sig. Hon beskrivs som en nyckelspelare bland sina tidigare kollegor och hon har varit särskilt uppskattad för sin förmåga att skapa förtroende och bidra till en fin sammanhållning och ett härligt arbetsklimat i gruppen.

Privat har Linda ett stort intresse för skidåkning och värdesätter att umgås med familj och vänner när hon får tid över. Vi är såklart väldigt glada över att Linda väljer att ta sitt nästa steg i karriären tillsammans med oss och vi ser fram emot att följa hennes resa och utveckling!

Vi önskar Linda lycka till i sitt första konsultuppdrag där hon i rollen som redovisningsansvarig ska vara delaktig i att sätta upp processer och system på en ny verksamhet inom en större koncern i Göteborg.