Varje månad riktar vi strålkastarljuset mot en av de många ledare som vi inspireras av. Konceptet kallar vi för PRO TEMPORE Spotlight, och den här gången är det Sandra Holmqvist, Chief Business Officer Financial Institutions på Euroclear Sweden, som står i fokus!

Hur har din karriärresa sett ut och vart befinner du dig idag?
Via Sandras första jobb på SEB hamnade hon i värdepappersbranschen och post-trade området specifikt, det vill säga de aktiviteter som bland annat gör det möjligt att på ett säkert sätt överföra äganderätten till värdepapper från köparen till säljaren. Nu 25 år senare är hon fortfarande lika intresserad och fascinerad av frågorna och utmaningarna. Det är en spännande kombination av ekonomi, juridik och teknik.

Sandra uttrycker själv hur hon haft förmånen att arbeta i olika delar av värdekedjan vilket har breddat hennes kunskap och insikt i hur det finansiella ekosystemet hänger ihop. Just nu är hon affärsansvarig för finansiella institutioner på Euroclear Sweden. Bolaget har tillstånd av Finansinspektionen att vara värdepapperscentral i Sverige och blir därigenom hjärtat i Sveriges finansmarknad. Euroclear Sweden tar bl.a. hand om aktieägandet för alla Sveriges börsbolag och ser till att värden för 470 MSEK flyttas mellan köpare och säljare varje dag.

Vad ligger högt på din agenda just nu? 
Sverige som finansiell marknad står inför stora förändringar kopplat med krav på effektivisering, digitalisering och att vara en del av den europeiska finansmarknaden. Vi fyller en viktig funktion i det finansiella ekosystemet och har därmed en stor roll att spela i utvecklingen. Att få vara delaktig och driva den förändringsresan är oerhört spännande. Utmaningen ligger i att genomföra nödvändiga och viktiga förändringar i hur vi hanterar värdepapper på den svenska marknaden samtidigt som vi skyddar och stärker det som gör den svenska marknaden unik.

Sveriges kapitalmarknad har en bredd i ägandet och ett djup i utbudet av aktier och andra typer av värdepapper. Stockholmsbörsen hade flest noteringar under fjolåret av de nordiska länderna, enligt NASDAQs årsstatistik – den är häpnadsväckande stor för ett så pass litet land. Vår marknad är också unik i att det finns en mångfald i ägandet. Den svenska modellen för hantering av aktier och andra värdepapper har varit framgångsrik eftersom den låter privatpersoner delta på finansmarknaden på ett enkelt sätt. Vi har dessutom ett pensionssystem som tillåter personliga val i sparandet vilket skapar ytterligare dynamik.

Nu kommer utmaningen med så kallad harmonisering inom värdepappersområdet. Det vill säga att vi ska anpassa oss till EU-standarder i förhållande till hur värdepapper ska hanteras och på vilket sätt information ska delas mellan olika aktörer. Här gäller det att harmonisera Sverige med Europa på ett smart sätt, samtidigt som vi bevarar den svenska modellen i möjligaste mån, till exempel genom att fortsätta stärka användningen av ägarkonton som erbjuder transparens till bolagen och skydd till investeraren. Det handlar om att framtidssäkra den svenska finansiella marknaden vilket endast fungerar om samtliga aktörer strävar efter att förändra och utveckla med detta mål i sikte.

Men den transformationen är inget som sker över natt. Banker, förvaltare – både små och stora aktörer – påverkas. Det finns en gemensam vilja att bli mer standardiserade för att kunna växa framåt och fastän vi har välfungerande delar måste vi acceptera att ta en kostnad för förändringen. Som marknad har vi delvis underinvesterat i infrastrukturen och genomför vi inte reformen gemensamt på ett smart sätt riskerar vi att hamna i bakvattnet.

Vilken typ av ledare strävar du efter att vara?
Jag tror starkt på att skapa möjligheter och utrymme för att medarbetare ska växa och känna erkännande för sina insatser. Framgång är ett lagarbete så det finns mycket glädje att hämta i att se sina kollegor lyckas. I största möjliga mån försöker jag uppmuntra och coacha medarbetare att utmana sig. Jag tror att det är superviktigt att ha roligt på jobbet så jag strävar efter att skapa en miljö där det är lätt att skratta och ha roligt. Själv blir jag inspirerad av personer som är passionerade i sitt ämne, område eller arbete och som strävar efter ett högre syfte med bestående värde.

Vad har du för erfarenhet av PRO TEMPORE? 
Euroclear Sweden anlitade PRO TEMPORE i samband med implementering av ett nytt faktureringssystem och hemtagning av tidigare outsourcade processer. Kunskapsdjupet och förståelsen av området och hur det bl.a. påverkar på den finansiella uppföljningen var en värdefull tillgång i en lyckad implementering.

Vad gör du när du inte jobbar?
Vi är en alpin skidåkarfamilj så många semesterdagar spenderas i skidbacken. Det är bästa semestern med naturupplevelser, fysisk aktivitet och gemenskap. Jag har förmånen att ha en man som gärna köper skidor åt mig och alltid ser till att jag har slipade skidor.

Vem är Sandra?

Aktuell som: Chief Business Officer Financial Institutions på Euroclear Sweden

Utanför jobbet: Snart skidåkning i Japan vilket varit en dröm länge!

Har du också något inspirerande att berätta om? Hör av dig till oss!


PRO TEMPORE Spotlight i din mailbox?

Fyll i dina uppgifter här, så håller vi dig uppdaterad!