Det har nog inte undgått någon att vi på PRO TEMPORE är otroligt stolta över våra kollegor. Våra medarbetare kännetecknas av ett starkt självledarskap och det märks inte minst i leveransen hos kund och i vår utveckling.

Idag vill vi lyfta Johan, en av våra värdefulla talanger på PRO TEMPORE som har varit med oss sedan allra första start. Johan har en otroligt fin förmåga att se möjligheter. Han har lätt för att ta sig in i nya grupper och sammanhang tack vare sina sociala färdigheter och han har även en förmåga att snabbt förstå och sätta sig in i siffror och numerisk information. Han har något rätt unikt – en siffernördighet i kombination med otroligt högt EQ. En Johan borde alla få ha på sitt team.

Johan kommer med förslag på nya lösningar och initiativ och har samtidigt förmågan att genomföra dem. Han har med sin bakgrund av uppdrag inom financial och business controlling samlat på sig erfarenheter från en rad olika större globala organisationer. Han är snabbtänkt, logisk och kreativ i att hitta nya sätt att räkna och att lösa utmaningar. Johan är orädd för att ge sig ut på nya okända marker och landar alltid med fötterna ner och huvudet upp.

Johan har just blivit förlängd på sitt befintliga uppdrag som Business Controller hos ett internationellt FMCG bolag. Hans arbete hos kunden innebär att stötta organisationen med rapporter och diverse produkt- och försäljningsanalyser med syfte att utveckla organisationen mot bästa möjliga resultat.

Vad stolta vi är över att Johan representerar PRO TEMPORE varje dag!