VÅRT ERBJUDANDE

Bolag inom den finansiella sektorn verkar i en bransch som är förändringsintensiv med hög press på digitalisering och förnyelse. Samtidigt ställs dessa organisationer inför omfattande och ständigt tillkommande regelverkskrav vilket medför höga krav på organisationsstyrning och kompetens.

Med vårt specialiserade område på Financial Services stöttar vi bolag inom den finansiella sektorn som står under Finansinspektionens tillsyn, såsom bank, fond, försäkring, värdepapper och förmedlare.

Det finns en rad områden vi kan hjälpa er med:

INTERIM

Vi kan stötta er ekonomifunktion med interimsresurser som både har tidigare erfarenhet från den finansiella sektorn och har kompetens som sträcker sig över hela ekonomifunktionen.

KOMPLEXA REDOVISNINGSFRÅGOR

Finansiella bolag verkar i en komplex miljö. Behöver ni ett bollplank för att reda ut komplexa redovisningsfrågor av olika karaktär stöttar vi er gärna.

INTERN KONTROLL

Vi kan ta fram ramverk för internkontroll för olika processer samt se över befintligt internkontrollramverk i syfte att effektivisera arbetssätt eller stärka den interna kontrollen hos bolaget.

STYRDOKUMENT OCH PROCESSER

Vi ser över samt tar fram nya policies, processbeskrivningar, riktlinjer och instruktioner för er organisation utifrån Finansinspektionens eller andra regulatoriska krav. Syftet är att effektivisera arbetssätt, upptäcka brister i den interna kontrollmiljön, och för att öka tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen.

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Vi erbjuder vägledning kring hur nya och kommande regelverk relaterat till hållbarhet påverkar er verksamhet, vi gör gapanalyser och tar fram relaterade KPI:er, samt stöttar vid rapportering och redovisning av hållbarhetsinformation utifrån gällande regelverk.

REGELVERKSFRÅGOR

Finansiella bolag har omfattande och ständigt tillkommande regelverk att förhålla sig till. Vi erbjuder stöd kring tolkning och implementering av regelverk och föreskrifter från Finansinspektionen.

Med en bakgrund som auktoriserad revisor samt redovisningsspecialist från Big 4 är Josefin Sangberg affärsområdesansvarig konsult för Financial Services hos PRO TEMPORE.

Med Josefin i sin organisation får man en dedikerad konsult med bred erfarenhet från den finansiella sektorn, både i rollen som revisor samt operativt inom ekonomi. Hon har spetskompetens inom IFRS (men behärskar även K3 och K2!), Solvens, AML, kapitaltäckning och compliance/interna kontroller. Förutom Josefins specialistkunskaper har hon även haft en del bredare roller inom redovisning och projektledning, där hon t.ex. nyligen drivit ett större integreringsprojekt för ett dotterbolag i samband med integrering av moderbolagets rapporteringsstruktur, system och rutiner. Hon brinner för att leverera värde samt höja kvalitén hos våra kunder.

Josefin är lättlärd, driven och motiveras av ständig utveckling av sig själv, sitt arbete och sina kollegor, och hon finner glädje av att nå uppsatta mål och att lyfta andra.

+46 703 601045