Varje månad riktar vi strålkastarljuset mot en av de många ledare som vi inspireras av. Konceptet kallar vi för PRO TEMPORE Spotlight, och den här gången är det Per Pettersson som står i fokus!

Det är nu 8 år sedan Per började på det framgångsrika börsnoterade medicintekniska bolaget Vitrolife. Då var omsättningen en fjärdedel av dagens storlek och verksamheten präglades av ett starkt engagemang och entreprenörskap. Hans roll var initialt tänkt att fokusera på koncernredovisning och intern kontroll men ganska snart så blev han mer involverad i affären och kom att arbeta med M&A. Idag ansvarar han för den operativa delen av finans inklusive förvaltning av ERP och BI.

Pers karriär började inom SEB Private Banking och därefter arbetade han på EY med revision i både Sverige och Norge. Han drivs av att utveckla och utvecklas vilket ofta sker bäst genom lagom stora utmaningar. Det kan handla om att bygga effektivare processer och att vara aktiv i att hitta nya lösningar men också om att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och vill vara med att bidra till positiv förändring.

Vad ligger högt på din agenda just nu?
Naturligtvis så ligger integration av vårt senaste förvärv väldigt högt på agendan även om alla godkännanden från berörda konkurrensverk ännu inte är klart. Under hösten har vi arbetat med de frågor som berör finansiering och förberedelser så långt som vi tillåts att göra men det är klart att vi gärna hade sett att vi hade fått inleda mer av integrationsarbetet. Samtidigt så har vi möjligheter att ta tag i vår befintliga verksamhet och där lägger jag just nu mycket tid på att rekrytera nya kollegor till ett ännu större och starkare team. Utöver det så har vi många initiativ på gång där stor tonvikt ligger på digitalisering för att effektivisera våra processer.

Berätta mer! Vad har varit/är viktigt för dig som ledare under denna förvärvsfas?
Förvärvet av Igenomix innebär att vi mer än fördubblar antalet medarbetare samtidigt som vi breddar vår verksamhet. I skrivandets stund så har förvärvet inte fått alla godkännanden som krävs och därmed så har vi arbetat i mindre team för olika ändamål. Under den här perioden så gäller det att se och förstå den enskilde medarbetarens behov av information då alla reagerar olika på förändringar. Genom att vi stärker vår konkurrenskraft som bolag så bygger vi också en långsiktig trygghet för medarbetarna samtidigt som det ger dem nya möjligheter att utvecklas inom bolaget. Som ledare tycker jag att det är viktigt att vara närvarande med positiv energi och att aktivt hjälpa till att prioritera mellan uppgifter eftersom ett förvärv ofta innebär intensivt arbete för de som är involverade.

Vad har du för erfarenhet av PRO TEMPORE?
PRO TEMPORE står för en stor resurspool inom vårt område och även om vi hittills endast använt oss av ett fåtal konsulter från er så har vi fått flera intressanta kandidater presenterade för oss. Det visar på en bredd men även att man uppfattar vad kunden har behov av. Sen är kontakten aldrig särskilt komplicerad utan ni är tillgängliga och flexibla när det behövs.

Vad och / eller vem inspirerar dig?
Jag inspireras av personer som sätter upp ambitiösa mål och som sen arbetar hårt för att realisera sina planer. Samtidigt så fascineras jag av människor som går sin egen väg när andra envist försöker övertyga dem om att det inte finns förutsättningar för att lyckas. Men främst så ser jag upp till personer som sätter andra före sig själv och som jobbar med så långsiktiga mål att det främst gynnar kommande generationer.

Vem är Per?

Aktuell som: Finance Director på Vitrolife

Utanför jobbet: Ta hand om familjen och renovera huset (från källare till skorsten). Nu dagdrömmer han om resor till Sydeuropa och Nordnorge.

Har du också något inspirerande att berätta om? Hör av dig till oss!


PRO TEMPORE Spotlight i din mailbox?

Fyll i dina uppgifter här, så håller vi dig uppdaterad!