Varje månad riktar vi strålkastarljuset mot en av de många ledare som vi inspireras av. Konceptet kallar vi för PRO TEMPORE Spotlight, och den här gången är det Martin du Hane, CEO på Moment Group som står i fokus!

Martin började på Moment Group, ett noterat bolag inom upplevelsebranschen, som konsult hösten 2019. Nästan på dagen en månad innan pandemin slog till tog han över som CFO. Idag axlar han rollen som VD för koncernen som består av tre affärsområden med välkända varumärken i portföljen såsom Showtic.se, Hamburger Börs, Oscarsteatern, Minnesota, Wallmans och Wagners med flera. Hans resa på Moment Group har präglats av intensivt arbete för att säkra överlevnaden under pandemiåren och har nu övergått till att bygga upp organisationen igen efter 18 månaders stängda verksamheter.

Hur har din karriärresa sett ut fram till din start på Moment Group?
Efter min examen ville jag skaffa mig praktiska erfarenheter från själva professionen för att ha en stabil grund att stå på. Jag sökte mig då till revisionsbranschen och jobbade drygt sju år på EY. Åren var viktiga för mig då jag omgavs av en otrolig kunskapsbank samtidigt som jag fick stort ansvar och möjlighet att jobba med företag i olika branscher. Den grundkunskapen jag fick med mig därifrån är av stor vikt i arbetet jag har idag. Det handlar om allt från att gå igenom månadsrapporter med våra enheter till att diskutera finansiella frågor med investerare, styrelsen och andra intressenter. Att förstå de finansiella frågorna gör det också lättare att på ett enkelt sätt förklara det för en person som inte är så insatt. Även nätverket med mina före detta kollegor och kunder är värdefullt än idag.

Vad ligger högt på din agenda just nu?
Senaste året har vi jobbat mycket med rekrytering och onboarding av nya kollegor för att kunna säkerställa det operationella. Fokus framåt ligger på att sätta en struktur och bygga starka team för att skapa en hållbar och skalbar organisation. Jag driver även på för att vi ska effektivisera våra arbetssätt och därigenom frigöra tid för analys, ta beslut och sedan kunna agera utifrån fattade beslut. I slutänden är det ju handlingskraften som avgör. Att skapa en stabil struktur runt min roll är också prioriterat för att minska personberoende och frigöra tid så även jag lägger min tid på rätt frågor. I det ligger t ex att sätta upp CFO-gruppen så omhändertar rapporteringen men även stöttar verksamheterna i affärsskapet. Ekonomifunktionen ska ju inte enbart hantera förvaltningen utan även jobba med att på bästa sätt stödja verksamheterna.

En av mina viktigaste drivkrafter och motivatorer är att ”inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid”. Jag är säker på att man kan komma långt med den inställningen och jag vill tro att den avspeglar sig hela organisationen och att vi ständigt strävar efter att förbättra oss. Vi tror att upplevelsebranschen även efter pandemin är en tillväxtbransch och att möten och upplevelser blivit en ännu viktigare del i människors liv. Vår koncern var hårt ansatt under pandemin och jag är så taggad på att nu vara med på resan framåt för att säkerställa att vi även i framtiden är en av Skandinaviens viktigaste aktörer inom upplevelsebranschen.

Vad har varit viktigt för dig som ledare under de utmaningar som pandemin fört med sig?
Under pandemin minskade vår omsättning med 90 procent och fokus låg på att säkra finansiering för överlevnad. Ingen hade då en aning om att pandemin skulle skapa ”näringsförbud” för vår bransch under så pass lång tid. Mycket arbete låg på att lösa en långsiktig finansiering tillsammans medlångivare samt nya och befintliga ägare. I den processen hamnar man som CFO i händelsernas centrum och jag lade mycket arbete på att sammanställa och säkerställa relevanta underlag samt att hålla ihop processen med alla parter. Under den tuffa resa vi gått igenom har rätt inställning, beslutsamhet och fokus på rätt frågor varit avgörande faktorer och nycklarna för att skapa framgång både för mig och bolaget. Nu efter pandemin står vi rustade för att ta oss an utmaningarna framåt och det övergripande på min agenda är att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet.

Vad har du för erfarenhet av PRO TEMPORE?
Under min tid på Moment Group har det varit en turbulent och vi har vid flera tillfällen haft behov av tillfällig resursförstärkning samtidigt som jag under pandemin beslutade att vi skulle centralisera ekonomifunktionen. För att hantera det här valde vi PRO TEMPORE som samarbetspartner. Idag är vi nästan i mål och har under senaste året anställt tio nya ekonomer vilket inneburit att vi haft ett mycket tight och nära samarbete. För mig har det varit otroligt viktigt att man skall förstå vår affär för att lättare se behov av kompetens och vilka personligheter vi behöver för att bygga ett starkt team. Där är och har PRO TEMPORE varit en viktig partner som gjort skillnad!

Vem är Martin?

Aktuell som: CEO på Moment Group

Utanför jobbet: Framförallt träning och tid med familjen är otroligt viktigt för mig för att få distans till jobbet och bygga på med energi.

Har du också något inspirerande att berätta om? Hör av dig till oss!


PRO TEMPORE Spotlight i din mailbox?

Fyll i dina uppgifter här, så håller vi dig uppdaterad!