Under de senaste åren har vi identifierat ett eskalerat behov hos våra kunder inom den finansiella sektorn, en bransch som är förändringsintensiv med hög press på digitalisering och förnyelse. Samtidigt är denna bransch unik då dessa organisationer ställs inför omfattande och ständigt tillkommande regelverkskrav vilket medför höga krav på organisationsstyrning och kompetens.

Vi väljer nu att skapa ett specialiserat affärsområde med fullt fokus på den finansiella sektorn. Financial Services riktar sig mot finansiella bolag som står under Finansinspektionens tillsyn såsom bank, fond, försäkring, värdepapper och förmedlare.

Det finns en rad områden vi kan hjälpa er med:

INTERIM

Vi kan stötta er ekonomifunktion med interimsresurser som både har tidigare erfarenhet från den finansiella sektorn och har kompetens som sträcker sig över hela ekonomifunktionen.

KOMPLEXA REDOVISNINGSFRÅGOR

Finansiella bolag verkar i en komplex miljö. Behöver ni ett bollplank för att reda ut komplexa redovisningsfrågor av olika karaktär stöttar vi er gärna.

INTERN KONTROLL

Vi kan ta fram ramverk för internkontroll för olika processer samt se över befintligt internkontrollramverk i syfte att effektivisera arbetssätt eller stärka den interna kontrollen hos bolaget.

STYRDOKUMENT

Vi ser över samt tar fram nya policies, riktlinjer och instruktioner för er organisation utifrån Finansinspektionens eller andra regulatoriska krav.

PROCESSBESKRIVNINGAR

Vi ser över befintliga processer i syfte att effektivisera arbetssätt samt upptäcka brister i den interna kontrollmiljön. Vi kan även ta fram nya processbeskrivningar för att öka tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen.

REGELVERKSFRÅGOR

Finansiella bolag har omfattande och ständigt tillkommande regelverk att förhålla sig till. Vi erbjuder stöd kring tolkning och implementering av regelverk och föreskrifter från Finansinspektionen.

Det känns väldigt spännande och vi på PRO TEMPORE ser fram emot att utveckla våra tjänster tillsammans med våra kunder utifrån deras behov!

– Josefin Sangberg, affärsområdesansvarig konsult

Med en bakgrund som auktoriserad revisor samt redovisningsspecialist från Big 4 är Josefin Sangberg ansvarig för Financial Services hos PRO TEMPORE.

Med Josefin i sin organisation får man en dedikerad konsult med bred erfarenhet från den finansiella sektorn, både i rollen som revisor samt operativt inom ekonomi. Hon har spetskompetens inom IFRS (men behärskar även K3 och K2!), Solvens, AML, kapitaltäckning och compliance/interna kontroller. Förutom Josefins specialistkunskaper har hon även haft en del bredare roller inom redovisning och projektledning, där hon t.ex. nyligen drivit ett större integreringsprojekt för ett dotterbolag i samband med integrering av moderbolagets rapporteringsstruktur, system och rutiner. Hon brinner för att leverera värde samt höja kvalitén hos våra kunder.

Josefin är lättlärd, driven och motiveras av ständig utveckling av sig själv, sitt arbete och sina kollegor, och hon finner glädje av att nå uppsatta mål och att lyfta andra.

+46 703 601045