Idag har vi på PRO TEMPORE glädjen att välkomna Tomas till oss!

Tomas har sin bakgrund från de stora revisionsbyråerna där han under de senaste sju åren har lett arbetet mot bolag i olika storlekar och branscher. De senaste åren har Tomas fokus legat inom den finansiella sektorn där han har fått med sig förmågan att analysera och förstå komplexa flöden och processer. Tomas är starkt analytiskt lagd och genom sin erfarenhet med varierande kundportfölj har han förmåga att snabbt sätta sig in i nya bolag samt adressera relevanta frågeställningar för att skapa värde för sina kunder. Tomas har djupgående kompetens inom internkontroll, dataanalys samt granskning av finansiella rapporter och årsredovisningar. Genom sin förmåga att leda team och gedigna förståelse för redovisning, både på legal- och koncernnivå, gör sig Tomas bäst i en ledarroll inom ekonomifunktionen. Som person är Tomas behaglig att samarbeta med, lugn och metodisk med grundinställning att leverera värde i allt han gör.

Vi är mycket stolta över att Tomas väljer att fortsätta sin karriär tillsammans med oss på PRO TEMPORE och våra kunder. Vi ser verkligen fram emot att följa din resa och fortsatta utveckling som konsult tillsammans med oss!