Äntligen får vi hälsa Rikard välkommen till oss på PRO TEMPORE!

Rikard kommer närmast från revisorsyrket där han under sina första år i karriären arbetat med så väl stora noterade koncerner som mindre och medelstora privatägda bolag inom olika branscher. I sin roll som Senior har fokus legat på så väl koordinering, projektledning och planering av revisionsprocessen som granskning av mer komplicerade poster. Han har god erfarenhet av att utvärdera processer, granska finansiella poster och interna kontroller, upprätta finansiella analyser och rapportering. Han har under sin tid som revisor även varit med om flera komplexa transaktioner så som förvärv av bolag, fusioner samt implementering av finansiella instrument.

Egenskaper som utmärker Rikard är hans lugn, prestigelöshet och positiva inställning. Han är social och tycker om att arbeta i team bestående av så väl mer seniora som juniora kollegor. Han är van vid att kommunicera med olika parter i en organisation och trivs med att vara spindeln i nätet. Han ser alltid fram emot nya utmaningar och är nu redo för att ta sig an konsultrollen och stötta våra kunder och samtidigt utvecklas som person.

Än en gång varmt välkommen Rikard och stort lycka till på ditt nya uppdrag!