Välkommen Daniel Svanström – vårt senaste tillskott till PRO TEMPORE!

Daniel har snart tio års erfarenhet av redovisning och rapportering. Han har en bakgrund som ekonomiansvarig för tillväxtbolag både inom retail och mjukvaruutveckling där han skött allt från fakturahantering till bokslut, rapportering och att vara bollplank i ekonomiska frågor till VD och ledning.

I början av sin karriär arbetade han tre år som revisor och redovisningskonsult. Daniels erfarenhet av att bygga upp processer och rutiner, förmåga att kunna se både helheten och detaljer i redovisningen, tillsammans med ett gott sinne för att bidra till affären kommer skapa stort värde för våra kunder. Han har lätt för att bli en omtyckt kollega då han är en trygg och lugn person med ett gott sinne för humor.

Välkommen, Daniel!